Ubuntu – APT-GET zza proxy

Wciaz zapominam gdzie i jak umozliwic apt-get dostep do internetu zza proxy.
Nalezy otworzyc (jako root) plik /etc/apt/apt.conf czyli command:

sudo nano /etc/apt/apt.config
teraz podaj haslo dla root
i w otwartym pliku dodaj linie:

Acquire::http::Proxy “http://domenauser:password@adres.servera.proxy:port/”;

wszystko musi być w jednej lini i zakończone średnikiem.

zamknij (Ctrl+X) i powinno zadziałać jezeli dobrze wpisałeś wszystkie wartości.

domena – to nazwa domeny jezeli proxy wymaga nazwy użytkownika wraz z domena. Czesto stosowane w sieciach z Windows. Mozna ta wartość tez pominąć

By jednorazowo skorzystac z polaczenia przez proxy mozna uzyc command:

sudo export http_proxy=http://moja.proxy.com:port

a nastepnie apt-get powinno zadzialac. Jezeli musisz sie zalogowac na proxy command bedzie

sudo export http_proxy=http://uzytkownik:haslo@moja.proxy.com:port

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *